Att överbelasta sin kropp är vanligt vid idrottande, då det ofta innebär att specifika muskelgrupper överanvänds. Hälsporre, hälseneinflamation, sträckningar och löparknä är några av många idrottsskador som är vanliga. Nästan alla svenskar har någon gång haft en idrottsskada och det kan vara väldigt smärtsamt. Därför är det viktigt att behandla idrottsskadorna för att minska obehag.

Idrottsskador likväl som arbetsskador har mycket gemensamt, men framför allt att båda typerna av skador har sitt ursprung i en överbelastning av att arbeta och använda samma kroppsdel för mycket. Det skapar förslitningar som tillslut blir skador. Inom idrottsskador brukar man tala om två olika typer av idrottsskador, där den ena typen är skador som byggs upp under en längre period och där smärtan byggs på, och den andra är idrottsskador som sker plötsligt. En bra tanke att ha i bakhuvudet är att skadorna beror på vilken sport som utövas, då vissa idrottsskador är vanligare och i artikeln nedan kommer några av de vanligaste idrottsskadorna i Sverige nämnas.

Idrottare som inte vill riskera att få några idrottsskador bör hålla sig borta från fotboll. I Aftonbladets artikel [https://www.aftonbladet.se/halsa/a/L0ojOV/fotboll-skadar-flest ] beskrivs att fotboll är sporten där flest får idrottsskador såsom muskelbristningar, knäproblem och fotproblem. Det är därför många specialister råder idrottare att vara aktiva i flera olika sporter, då det ökar chansen till att undvika idrottsskador. Anledningen ligger i att varje idrott anstränger specifika muskelgrupper, men genom att variera idrotterna som utövas så blir sannolikheten till överbelastning mindre.

Hälsporre och hälseneinflammation

Just fötterna är en kritisk kroppsdel gällande idrottsskador, då nästan alla sporter har element där belastning på fötterna är en del av idrotten. Vare sig det handlar om löpning, fotboll, dans, skidåkning eller tennis, så utsätts fötterna för kritiska rörelser som kan orsaka skador. Hälsporre och hälseneinflammation är därför förekommande idrottsskador om idrottaren tränar på hårt underlag, har dåliga skor eller bristande muskulatur i fötterna. Den här idrottsskadan är mer utav typen där smärtan byggs upp, vilket innebär att det är rekommenderat att kontakta kunniga inom området för att idrottsskadan inte ska bli permanent. På https://idrottsskadespecialisterna.se/behandling/halsporre-plantar-fasciit/ kan man få vägledning i olika lösningar till att minska smärtan i fötterna och få hjälpmedel som motverkar eventuella framtida problem med idrottsskadan.

Muskelbristning och sträckning i muskel

Även om man som idrottare är noggrann med uppvärmning så är det inte helt ovanligt att musklerna överbelastas, vilket ibland resulterar i avslitna muskelfibrer. Den här idrottsskadan är förekommande inom alla idrotter och kan ske både plötsligt och successivt. Att sträcka en muskel är väldigt förekommande, men också väldigt smärtsamt. Vid sin första sträckning är det en god idé att fokusera på att muskeln får läka, för annars är sannolikheten stor att den här idrottsskadan kommer hänga kvar under flera år.

Löparknä

Likväl som problem med fötterna, så är löparknä och knäproblem något som är vanligt inom många sporter. Löparknä förvillas ofta med löpning, men är vanligt inom andra sporter också. Löparknä orsakas oftast av att en person överbelastar sina knän och att personen ännu inte har byggt upp en funktionell muskulatur kring knän och i bål. En bra lösning är därför för den som har löparknä att kontakta en specialist. Troligtvis kommer rekommendationen vara att välja mjukare underlag att löpa på, samt att stärka muskulaturen kring knän, magen och ryggen.